free shipping on orders over 100 EUR (BE&NL)

free shipping on orders over 100 EUR (BE & NL)


Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Versie 1

7 februari 2022

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) voor de website van Club Coucoun. Club Coucoun is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Sint-Pietersheide 2, 9830 Sint-Martens-Latem en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0775.791.449.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van Club Coucoun of het gebruik ervan en op alle erop vermelde informatie.

AANVAARDING EN WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de toegang tot en het gebruik van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden. De website mag enkel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt.

Club Coucoun kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen, wijzigen of aanvullen. We vragen de gebruiker de Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is laatst gewijzigd op 7 februari 2022.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Club Coucoun streeft ernaar de informatie op haar website zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is en dat er zich geen onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Club Coucoun redelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via [email protected]

HYPERLINKS

De website bevat hyperlinks naar websites, pagina's van derden en sociale media, of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring van de inhoud ervan. Club Coucoun verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controlemogelijkheid heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Als u op uw eigen website een hyperlink naar onze website wenst op te nemen, heeft u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Club Coucoun nodig. De aanvraag moet via e-mail gestuurd worden naar [email protected]. De toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig ingetrokken worden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud en vormgeving van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Club Coucoun of rechthoudende derden. Het is de gebruiker toegelaten om de website te bezoeken en een kopie van één of meerdere pagina’s van onze website te printen of downloaden voor eigen, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elke andere reproductie van het geheel of een deel van deze inhoud en/of vormgeving is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Club Coucoun of de rechthoudende derden. Een aanvraag daartoe moet via e-mail worden gestuurd naar [email protected]. Bij inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten zal Club Coucoun zich genoodzaakt zien om onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot stopzetting van deze inbreuken en vergoeding van de schade.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Noch Club Coucoun noch eender wie binnen Club Coucoun werkzaam is, is aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van onze website of zijn inhoud.

Club Coucoun geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bijvoorbeeld technische storingen of virussen).

Club Coucoun wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk zouden zijn. Club Coucoun is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

Club Coucoun is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, waaronder maar niet beperkt tot virussen, computermisdrijven of hacking.

TOEPASSELIJK RECHT EN  BEVOEGDE RECHTER

Voor het gebruik van onze website aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming met het Belgisch recht zal worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd zijn.

VRAGEN

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u zich richten tot [email protected].

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Club Coucoun maakt gebruik van cookies. Alle info vind je terug in onze cookie policy. Manage cookies